Case Ojala Group:

Ojala Group päätyi WBS Productivity -ratkaisuun uniikkien ominaisuuksien vuoksi

Ojala Group on sopimusvalmistukseen erikoistunut ohutlevytuotannon edelläkävijä. Tuotannon tehokkuuden kehittämiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi Ojala Groupin Sievin tehtaalle hankittiin Control Express Finlandin toimittama WBS Productivity –ratkaisu tuotantokoneiden tehokkuuden seurantaan.

Ohutlevytuotannossa ja mekaniikan sopimusvalmistuksessa tuotannon tehokkuus on kriittistä. Ojala Groupin Sievin tehtaalla tuotannon tehokkuutta on mitattu jo usean vuoden ajan. Aikaisemmin mittauksia tehtiin manuaalisesti muun muassa kellottamisen ja kirjaamisien avulla. Viime vuosina Sievin tehtaalla testattiin myös muiden valmistajien ratkaisuja. Tehtaanjohtaja Jari Linnalan mukaan niissä suurin puute oli kuitenkin reaaliaikaisen, luotettavan tiedon saanti. ”Haluamme ajantasalla olevaa tietoa heti, eikä vasta viikon päästä. Tärkeää on saada sen hetkinen tieto, kuinka konetta on kunkin päivän aikana käytetty”, kuvailee Linnala aikaisempia kokemuksia.

Ojala Group päätyi tuotantokoneiden käyttöasteen seurannassa CEF:n toimittamaan WBS Productivity -järjestelmään. Ratkaiseva tekijä oli se, että WBS Productivitya ei tarvitse liittää koneen omiin järjestelmiin ja CEF:n ratkaisu soveltuu sellaisenaan kaikille Sievin tehtaan konetyypeille. ”Tehtaalla on 10-15 eri laitevalmistajan konetta, joiden ikäerot ovat jopa 20 vuotta”, kuvailee tuotantoinsinööri Harri Häggman. Hänen mukaansa muilla OEE-järjestelmillä tämä ei olisi ollut mahdollista.

2013-11-24_Ojala_Group_Sivu_07

Ojala Groupin Sievin tehtaan työnjohto hyödyntää WBS-Productivity ratkaisua

Nopea käyttöönotto ja käytön helppous kilpailuetuja

WBS Productivity -järjestelmä koostuu älykkäistä antureista, tiedonkeruuyksiköstä sekä ohjelmistosovelluksesta. Ojala Groupin Sievin tehtaalla on parikymmentä valmistussolua, joiden kaikki pääkoneet ovat anturoituna. WBS Productivity –järjestelmä mittaa vuorokohtaisesti käytön tehokkuutta ja esittää informaation helppolukuisesti eri käyttäjäryhmille.

Tuotannon tehokkuuden mittaamiseen liittyy myös muutoksia päivittäisissä toimintamalleissa. Tehtaanjohtaja Jari Linnalan mukaan muutokseen liittyy aina epävarmuutta, mutta henkilöstö on ottanut järjestelmän ja uuden toimintamallin hyvin vastaan. Koneiden käyttöasteen seurannasta alettiin puhumaan jo ennen pilotointia ja projektin seuranta tehtiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Pilotit ja asennukset tehtiin yhdessä koneiden käyttäjien kanssa.

Järjestelmän käyttöönotto tapahtui Sievin tehtaalla asteittain. Pilotti-vaiheessa haettiin antureille sopivat sijainnit, minkä jälkeen täysilaajuinen käyttöönotto tapahtui nopeasti. CEF:n liiketoimintajohtaja Hannu Manninen kuvaileekin WBS Productivityn nopeaa käyttöönottoa ja käytön helppoutta kilpailueduiksi. ”WBS Productivity on itsenäinen järjestelmä, joka ei edellytä liityntöjä automaatio- tai toiminnanohjausjärjestelmiin. Tämä tuo asiakkaille selvän hyödyn pelkkiin ohjelmistoratkaisuihin verrattuna”, Manninen kertoo.

Anturipohjainen ratkaisu tuo konkreettisia hyötyjä

WBS Productivity otettiin positiivisesti vastaan Ojala Groupissa. Anturipohjainen ratkaisu mahdollisti koko tuotantolinjan lisäksi myös yksittäisten koneiden käyttöasteen seurannan. Ojala Group onkin integroinut WBS Productivityn omaan sisäiseen intranet-verkkoonsa ja tuonut näyttöpäätteet jokaisen pääkoneen viereen. Nyt jokainen koneenkäyttäjä näkee pääkoneiden käyttöasteen reaaliaikaisesti.  Yleinen tuntemus on, että henkilöstön mielenkiinto oman työn tehokkuuteen on parantunut.

Myös työnjohto on ottanut WBS Productivityn vastaan positiivisesti. Manuaalisen raportoinnin määrä on selvästi laskenut, jolloin jokainen voi keskittyä tehokkaaseen työntekoon. Työnjohdon huoneessa olevasta näytöstä näkee yhdellä silmäyksellä tuotannon tilan. Lisäksi järjestelmä on konkreettisesti antanut työkaluja ja perusteita työvuorojen ja taukojen porrastuksen suunnitteluun.

Tehtaanjohtaja Jari Linnala on tyytyväinen CEF:n toimittamaan ratkaisuun. Hän voi seurata tuotannon käynnistymistä heti aamusta älypuhelimella paikasta riippumatta. Linnalan mukaan on hienoa, että CEF:n toimittama anturipohjainen ratkaisu soveltuu sellaisenaan akkuporakoneesta hienoimpiin tuotantokoneisiin, eikä koneiden toimintaperiaatteet ole seurannan esteenä missään vaiheessa. ”Tällöin hinta per mitattava kone pysyy kohtuullisena ja laajentaminen on mahdollista halutussa laajuudessa”, toteaa Linnala tyytyväisenä.