Suoraan sisältöön

Toukokuussa keräsimme yhteistyökumppaneiltamme palautetta miten olemme onnistuneet viimeisen 12 kuukauden aika ohutlevytuotteiden ja mekaniikkaratkaisujen kanssa. CEF koettiin hyväksi yhteistyökumppaniksi, jonka kanssa on mukava asioida ja joka kykenee organisaationa reagoimaan tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Kyselyn perusteella saimme NPS (Net Promoter Score) arvoksi 89. Kysely mittaa asiakaskokemuksen onnistumista sekä suositteluhalukkuutta esimerkiksi ystävälle tai kollegalle. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat valmiita ja halukkaita suosittelemaan CEF:iä eteenpäin kumppaniksi ohutlevytuotteiden tai mekaniikkaratkaisujen suunnittelijaksi ja valmistajaksi.

Saimme myös konkreettisista ja hyvää sekä rakentavaa palautetta miten asiat voitaisiin tehdä tulevaisuudessa entistä joustavammin ja paremmin asiakkaiden tarpeita vastaten. Saatu palaute auttaa meitä entisestään kehittymään yhtiönä sekä tarkastelemaan sen toimintaa markkinoiden muuttuvien tarpeiden näkökulmasta. Jotta voimme kehittyä yhtiönä on meidän tunnettava asiakkaamme erittäin hyvin ja siten tarjoamamme ratkaisu voi tuottaa aidosti lisäarvoa asiakkaalle.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!