Control Express Finland Oy on vastuullinen kumppani. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä tekemistämme ja kasvamme sen tukemana. Haluamme olla kumppanina vastuullinen toimija ja sitoutumisemme vastuullisuuteen näkyy meidän teoissamme ja arvoissamme.

Ympäristövaikutukset

Tehtaan tuotannosta syntyvä jäte kierrätetään 100 %. Käyttämämme raaka-aineet ja materiaalit ovat erittäin hyvin kierrätettäviä. Tehtaan koneinvestoinnit vievät meitä kohti säästöjä energiankulutuksessa. Valmistamamme tuotteet ovat pitkäikäisiä sekä elinkaarensa lopussa kierrätettäviä. Tuemme yhteistyökumppaneitamme kestävien ratkaisujen suunnittelussa ja valmistamisessa. Tehtaamme valaistus on vaihdettu LED-valaistukseksi energiankulutuksen pienentämiseksi.

Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstö on meille tärkein voimavara. Ihmisten hyvinvointi perustuu organisaatiomme kannustavaan ja rohkaisevaan kulttuuriin, jossa jokaista arvostetaan. Meillä ihmisiä kohdellaan aidosti yksilöinä. Yrityksen veto- ja pitovoima rakentuu hyvän, avoimen sekä tasapuolisen henkilöstöpolitiikan varaan. Turvallinen ja siisti työympäristö meille erittäin tärkeä asia. Meillä jokaisen mielipide on tärkeä ja yhdessä onnistumme tavoitteiden saavuttamisessa. Viimeisimmän marraskuussa 2023 toteutetun työhyvinvointikyselyn NPS tulos oli 64.

Hyvä hallinto

Hyvän ja avoimen hallinnon myötä olemme läpinäkyvä toimija. Luottamus rakentuu pienistä asioista niin yrityksen sisällä kuin yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Avoimessa ja rehdissä kilpailussa on hienoa olla mukana. Kannattavuus syntyy selkeällä vastuunjaolla sekä riskit tunnistavalla sekä huomioon ottavalla liiketoiminnalla.

Vastuullisesti eteenpäin

Pienenä yrityksenä ymmärrämme roolimme hankintaketjuissa osana isompaa toimitusketjua. Pienenkin toimijan kädenjälki vastuullisuus asioissa voi olla merkittävä, vaikka jalanjälki olisikin pieni. Tunnistamme vastuullisuuden sekä sen tuomat mahdollisuuden nykyhetken sekä tulevaisuuden liiketoiminnassa. Olemme kiitollisia kumppaneillemme, jotka näkevät meidän vastuullisena, luotettavana sekä rehtinä yhteistyökumppanina.