Suoraan sisältöön

Ensi vuonna 30-vuotista taivaltaan juhliva Control Express Finland Oy (CEF) valmistaa Savonlinnassa tehtaallaan räätälöityjä mekaniikka- ja ohut­levyratkaisuja asiakkailleen. ­Yhtiön viime­vuotiset tuotanto­investoinnit automatisoituun levyn leikkaukseen ja muo­vaukseen sekä pistehitsausrobotti ovat auttaneet ­yhtiötä kasvun polulla. Vuosi 2022 näyttäytyy yhtiön historiassa vahvana kasvun vuotena.

Kesän 2021 investointi PrimaPower CombiGenius 1530 varustettiin purku- ja lastausrobotilla.

 

– Yleisesti ajatellaan, että investoinnit automaatioon johtavat henkilöstön vähentämiseen. Uskaltaisin väittää, että tämä menee toisinpäin kuten meilläkin. Tänä vuonna olemme rekrytoineet tehtaallemme lisää työntekijöitä tuotantoon, kertoo Control Express Finland Oy:n toimitusjohtaja Teemu Vastamäki. Automaation lisääminen auttaa yritystä etenkin yksinkertaisten ja toistuvien pit­kien sarjojen työstämisessä, mutta automaatiosta tai robotiikasta ei ole niin paljon apua vaativissa käsityötä vaativista työvaiheista. Investoinnit automaation nostavat tuotantokapasiteettia ja siten mahdollistavat yrityksen kasvun sekä työpaikkojen lisääntymisen Savonlinnassa.– Olemme erittäin tyytyväisiä kesän 2021 investointeihin ja niiden tuomaan tuottavuusloikkaan. Olemme siirtäneet monia pitkien sarjojen tuotteita onnistuneesti pistehitsausrobotille. Lisäksi yhdistelmäkoneeseen liitetty lastaus- ja purkuautomatiikka helpottaa merkittävästi operaattoreiden työtä. Tehtaan layoutiin tehdyt muutokset ovat selkeyttäneet materiaalivirtoja ja läpimenoaikojen seuranta on nykyisin huomattavasti helpompaa, sanoo Vastamäki.

Pitkien sarjojen tuotteita on onnistuneesti siirretty Yaskawa pistehitsausrobotille, joka oli vuoden 2021 investointi.

 

Control Express Finland Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 5,2 miljoonaa euroa. Yhtiö tulee kasvamaan tänä vuonna liikevaihdoltaan merkittävästi ja myös tulevan vuoden näkymät vaikuttavat hyviltä. Vanhat mielikuvat likaisista ja pimeistä tehtaista ovat historiaa, kuten CEF:n tehdas osoittaa. Tavarat ovat siistissä järjestyksessä, lattiat puhtaat ja tehtaan merkityillä käytävillä mahtuu liikkumaan. Siisti tehdas on viihtyisä sekä turvallinen työympäristö ja kaiken lisäksi myös tuotannon tehokkuus on kohdallaan.

CoastOne C-15 -särmäyspuristimen ja Yaskawa-robotin muodostama valmistussolu mahdollistaa tehokkaan ohutlevyosien särmäyksen.


Hedelmällistä oppilaitosyhteistyötä

Työntekijöitä Control Express Finland ­Oy:llä on 40, mutta haasteena on ajoittain osaavan työvoiman saanti. Nykyajan nuorisossa on hyvin osaavia käyttäjiä mitä tulee tietokoneisiin, kännyköihin ja padeihin. Automaation ja robottien tehokas käyttäminen vaatii myös hyvää osaamista ohjelmoinnista, mitä ei tule heti yhdistäneeksi kone- ja metalliteollisuuteen. Tehtaan henkilöstö onkin oiva sekoitus kokeneempaa osaajaa sekä nuorta tulevaisuuden kykyä. Juttua kirjoittaessa tehtaalla työskentelee neljä harjoittelijaa eri vaiheissa opintojaan.
– Olemme onnistuneet rakentamaan hyvän ja hienon yhteistyön paikallisen oppilaitoksen kanssa. Meille tulee useita opiskelijoita vuoden aikana työharjoitteluun ja heistä osa jo hyvin varhaisessa vaiheessa opintoja. Koulun ja työharjoittelun yhdistelmä tuntuu olevan sopiva sekoitus teoriaa ja käytäntöä. Olemme järjestäneet vierailuja alan opiskelijoille heti heidän koulutaipaleensa alussa näyttääksemme, mitä työskentely koneteollisuudessa tänä päivänä on, valaisee Vastamäki.

Asioissa edetään etupainotteisesti

Vuonna 1993 perustetun yhtiön tulevaisuuden suunnitelmat ovat maltilliset ja selkeät. Tehtaaseen investoidaan tarpeen mukaan ja tuotantomenetelmiä kehitetään, jotta viimeisistä ja tulevista investoinneista saadaan kaikki hyöty irti. Hallittu kasvu vaatii myös rekrytointeja etenkin tuotantoon ja niitä yhtiö on tekemässä vielä tänä vuonna. Myös tehtaan seinät alkavat tulla vastaan toiminnan kas­vaessa, joten myös tehtaan laajentaminen siintää yhtiön haaveissa tulevaisuudessa.
– Haluamme varmistaa, että meillä on tarvittavat kyvykkyydet ja osaaminen vastataksemme tulevaisuuden kasvun tuomiin haasteisiin. Kun asioissa etenee hivenen etupainotteisesti, on helpompi vastata asiakkaiden meille luottamiin haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Osaavan henkilöstön löytäminen ei käy käden käänteessä, eikä uusia tuotantoinvestointejakaan tehtaalle saa seuraavaksi päiväksi, päättää Vasta­mäki.

Artikkeli on julkaistu Eurometallin numerossa 10/2022.