Suoraan sisältöön

Merkittävänä ohutlevyosaajana Suomessa tunnettu Control Express Finland Oy (CEF) jatkaa kasvutarinaansa itsenäisemmällä otteella emoyhtiöstä Savox Communications Group uuden toimitusjohtajan sekä tuotantokoneiston täydennyksen myötä.

Vuodesta 2017 Savox Communications Groupiin kuuluva CEF on kasvanut Savonlinnassa viime vuosina varteenotettavaksi ohutlevy- ja mekaniikan ratkaisujen toimittajaksi Suomessa. Yhtiön liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli noin 5 miljoonaa euroa ja tehdas työllisti vajaat 40 alan ammattilaista.

CEF:n toiminta perustuu asiakassuuntautuneisuuteen, tarkkaan laatuun sekä jatkuvaan kehitykseen. Yhtiön kokemus eri materiaaleista sekä kehittyneet konemenetelmät yhdistettyinä viimeisimpään tuotantoteknologiaan, jotka takaavat tinkimättömän laadun. CEF:n vahvuutena on ympäri vuorokauden pyörivän miehittämättömän tuotannon ja vahvan ammattitaidon osaavien työntekijöiden yhdistelmä, jonka ansiosta valmistus on kustannustehokasta ja laatu aina tasaista.

Merkittäviä täydennyksiä tuotantokoneistoon Savonlinnan tehtaalla

CEF:n Savonlinnan tehtaalle onkin tehty kaksi merkittävää investointia, jotka tullaan asentamaan tuotantoon heinäkuun 2021 aikana. Tehtaan tuotantokoneisto täydentyy uudella Yaskawan pistehitsausrobotilla sekä Prima Powerin toimittamalla tehokkaalla Combi laser- ja levytyökeskuksella. Uudet laitteet nostavat tehtaan automaation tasoa entisestään ja kasvattavat kapasiteettia sekä lyhentävät tuotannon läpimenoaikoja.

Kevään 2021 tehtaan layoutia muokataan vastaamaan paremmin tämän päivän tuotannon vaatimuksia muun muassa työpisteiden ja varastopaikkojen siirroilla. Rakennustyöt tehtaan muutoksiin liittyen ovat jo alkaneet ja jatkuvat aina kesälomiin asti. Remontissa tehtaan layout kokee suuret muutokset ja useat työpisteet vaihtavat paikkoja parantaen tehokkuutta sekä työturvallisuutta.

Teemu Vastamäki CEF:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Osana yhtiön uutta suuntaa on Control Express Finland Oy:n toimitusjohtajana 1.2.2021 aloittanut diplomi-insinööri Teemu Vastamäki. Teemulla on vahva tuotanto-osaaminen sekä kokemus erilaisista projekti- sekä myyntitehtävistä. Viimeisimpänä hän on toiminut toimitusjohtajana venttiilejä valmistavalla Jouka Oy:lla. Uuden toimitusjohtajan johdolla on tarkoitus kehittää CEF:n toimintaa entisestään ja luoda siitä aiempaa itsenäisempi yhtiö osana Savoxia. Osana itsenäisempää roolia CEF:n strategiaa päivitetään vastaamaan entistä enemmän yhtiön ydinosaamista kustannustehokkaiden ohutlevyrakenteiden suunnittelua ja valmistusta.

”Meille on yhä kunnia-asia vastata asiakkaan tarjoamiin haasteisiin luotettavilla ja laadukkailla tuoteratkaisuilla. Investoinneilla varmistamme kilpailukykymme tulevaisuudessakin ja pysymme mukana alan kehityksessä. Nämä investoinnit ovat myös merkittävä asia tuotannon virtauksen kannalta ja entistä joustavamman tuotannon kehityksen kannalta”, uusi toimitusjohtaja Teemu Vastamäki kertoo.

Tulevaisuudessa tärkeintä on kehittävä yhteistyö

Control Express Finland haluaa tulevaisuudessa tavoittaa yhä suuremman määrän yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä voimme kehittää heidän ratkaisujaan yhä paremmiksi sekä kustannustehokkaimmiksi. CEF:n vahvuutena on vuosien kokemus ja osaaminen ohutlevytekniikasta sekä erilaisista mekaniikan ratkaisuista.  Yhtiö haluaa antaa tämän kokemuksen käyttöön asiakkailleen osallistumalla tuotesuunnitteluun heti yhteistyön alusta alkaen.