Suoraan sisältöön

SGS kävi suorittamassa uudelleen sertifiointiin liittyvän kaksipäiväisen auditoinnin CEF:llä 24.-25.8.2021. Toteutus oli pandemiasta johtuen pääosin etänä, mutta tuotannon auditointi suoritettiin auditoijan vieraillessa tehtaalla paikan päällä koronaturvallisesti. Uusi sertifikaatti on taas voimassa tästä kolme vuotta eteenpäin ja vuosittain CEF:llä suoritetaan pienemmät auditoinnit osana ISO 9001-laadunhallintajärjestelmän ylläpitoa.

Auditoinnin laajuus käsitti CEF:n osalta Ohutlevytuotteiden suunnittelun ja valmistuksen. Itse auditointiprosessi sujui kitkattomasti ja saimme SGS:n ammattitaitoiselta auditoijalta hyviä ja ansiokkaita kehitysideoita toiminnan kehittämiseen entistä parempaan suuntaan.

Mikä ISO 9001-laadunhallintajärjestelmä on?

Organisaation tavoitteita tukeva ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä dokumentoi prosessit, käytännöt ja vastuut laatukäytäntöjen luomiseksi ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Kahdeksaan laadunhallintaperiaatteeseen perustuva ISO 9001:2015 -standardi määrittelee, kuinka organisaation tulisi toiminta, jotta se täyttäisi asiakkaittensa ja sidosryhmiensä vaatimukset.

ISO 9001 -sertifiointi auttaa organisaatioita kehittämään ja parantamaan suorituskykyään sekä todistamaan korkea palvelun laatu osallistuessaan sopimuksista käytäviin tarjouskilpailuihin. Sertifiointi edellyttää hyväksyttyä ISO 9001 -standardin mukaista auditiointia.