Suoraan sisältöön

Ohutlevytuotteita ja mekaniikkaratkaisuja suunnitteleva ja valmistava Control Express Finland Oy (CEF) jatkoi vuonna 2023 suunniteltuja investointejaan Savonlinnan tehtaalle päivittäen laitekantaansa. Prima Powerin toimittama eP-1030-särmäyspuristin korvasi edellisen 20 vuotta vanhan särmäyspuristimen ja uusi kone lisälaitteineen mahdollistaa tasaisen ja laadukkaan särmäystyön tuotteissa.


– Molemmat investoinnit tukevat yh­tiön kilpailukykyä markkinoilla, kun pystymme entistä kustannustehokkaammin laadukkaampiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Nyt tehdyt investoinnit tukevat mainiosti vuonna 2021 tehtyjä aiempia investointeja ja niiden tuomaa tuottavuusloikkaa osana yh­tiön pitkän aikavälin tavoitteita, kertoo yh­tiön toimitusjohtaja Teemu Vastamäki.

Tehtaalle joulukuussa asennettu Prima Powerin FBe 2720 Fast Bend -taivutusautomaatti nosti CEF:n taivutuskapasiteetin täysin uudelle tasolle, kun laite edustaa viimeisintä markkinoilla olevaa teknologiaa räätälöitynä CEF:n tarpeisiin. Uuden taivutusautomaatin myötä CEF pystyy aiempaa laajemmin ja tehokkaammin tarjoamaan asiakkailleen erilaisia rakenne- ja ohutlevytuoteratkaisuja sekä hyödyntämään aiempaa innovatiivisempia suunnitteluratkaisuja valmistamissaan tuotteissa. Molemmat laitteet voidaan myöhemmin varustaa teollisuusrobotilla, mikä on eduksi etenkin pitkissä toistuvissa sarjoissa. Etenkin taivutusautomaatti tuo myös uusia ulottuvuuksia yhtiön omaan kokeneeseen tuotekehitykseen, kun tuotteiden rakenteita voidaan jatkossa valmistaa myös erilaisin menetelmin kuin aiemmin.

– Taivutusautomaatin myötä esimerkiksi tiettyjen tuotteiden osalta voimme vähentää hitsausta ja näin ollen tuotteiden kierto tehtaalla nopeutuu, kun työvaiheita jää pois ja tuotteet saadaan nopeammin loppukokoonpanoon sekä pulverimaalaukseen, tarkentaa Vastamäki.

Vuoden 2024 alussa yhtiön hitsaustoiminta sertifioitiin, ja nyt yhtiön seinällä onkin tästä todistuksena ISO 3834-2 -sertifikaatti. Hitsaus osa-alueena on CEF:n tuotannon kulmakiviä ja siinä on viime vuosina tehty paljon menetelmäkehitystä esimerkiksi vuonna 2021 tulleen pistehitsausrobotin kanssa. Hitsauksessa käytettävät jigit CEF suunnittelee ja valmistaa itse vuosien kokemuksella. Robotisoitu laserhitsaussolu tarjoaa mahdollisuudet pitkien sarjojen tasalaatuiseen valmistamiseen unohtamatta tietenkään robotisoitua tuotantoa tukevaa perinteistä käsihitsausta erilaisin menetelmin.

CEF:n aito ja alkuperäinen kalottikennorakenne on myös mahdollista taivuttaa haluttuun muotoon taivutusautomaatilla muovauksen jälkeen ja sen avulla esimerkiksi erilaisten suojien, luukkujen, kaappien ja konekoppien valmistus kehittyy uudelle tasolle. Kalottikennorakenne on ainutlaatuinen menetelmä valmistaa jäykkiä, kevyitä ja kestäviä ohutlevyrakenteita esimerkiksi liikkuvaan kalustoon, jossa painonsäästö on merkittävä tekijä rakennetta suunnitellessa.

Erilaisissa seinä- ja konttirakenteisissa kalottikennoteknologiaa hyödyntäen on mahdollista toteuttaa rakenne ilman erillistä runkoa ja hyödyntää kalottikennoseiniä kantavana rakenteena. Erilaiset huoltoluukut ja käyntiovet soveltuvat erinomaisesti kalottikennoteknologiaa hyödyntäviksi tuotteiksi keveytensä takia, jolloin niiden käsittely erilaisissa olosuhteissa on vaivatonta. Kalottikenno voidaan CEF:n oman pulverimaalaamon turvin räätälöidä asiakkaan brändin mukaisiin värityksiin. Kalottikennorakenteella on saavutettavissa merkittäviä painonsäästöä samanaikaisesti säilyttäen rakenteen jäykkyys ja kestävyys vaativissakin olosuhteissa.

Vuonna 2023 CEF:n liikevaihto ylsi ennätykseen, ja tuloskunto säilyi hyvänä. Tehtaan layoutiin tehtiin viime vuonna hienoisia selkeyttäviä muutoksia viimeisten investointien myötä ja samalla kehitettiin entisestään materiaalivirtausta. Yhtiö keskittyy jatkossa tuotantomenetelmien sekä olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittämiseen hyödyntäen investointeja maksimaalisesti ja tarjoten asiakkaille markkinoiden vaatimuksia vastaavia ohutlevytuotteita sekä mekaniikkaratkaisuja.

– Vaikka markkinoilla on nyt pientä epävirettä havaittavissa, olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen, ja tehdyt investoinnit yhdessä jatkuvan kehityksen kanssa varmistavat sen, että olemme valmiit epävarmuuden jälkeisiin aikoihin ja auttamaan asiakkaitamme menestymään tuomalla laadukkaita ratkaisuja osaksi heidän tuotteitaan, päättää Vastamäki.

Artikkeli on alun perin julkaistu Eurometalli-lehdessä 7.3.2024.