Suoraan sisältöön

SGS Fimko Oy kävi maanantaina 16.10.2023 auditoimassa Control Express Finland Oy:n laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:n (FINAS – ISO 9001:2015 Ohutlevytuotteiden valmistus). Yhden päivän kestoisessa vuosittaisessa auditointisuunnitelman mukaisessa väliauditoinnissa käytiin läpi yleiset laadunhallintajärjestelmään liittyvät asiat muun muassa johtamisjärjestelmän osalta sekä iltapäivällä erityiset painopisteet olivat tuotannossa sekä ostossa sekä alihankinnoissa.

Kalottikennorakenteen hitsausta CEF:n tehtaalla

Auditoinnin tavoitteina oli todentaa CEF:n ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden riittävyys sekä tunnistaa parantamismahdollisuuksia CEF:n operatiiviseen toimintaan. Saimme auditoinnin aikana arvokasta palautetta sekä ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän katsottiin täyttävät sille asetetut vaatimukset ja vaikuttavuuden olevan riittävä. Auditoinnin aikana tunnistetut parantamismahdollisuudet auttavat meitä kehittämään CEF:iä yhtiönä entistä joustavampaan sekä asiakaslähtöisempään toimintaan.

Nykyinen ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä sertifikaattimme on voimassa ensi syksyyn, jolloin suoritetaan auditointisuunnitelman mukaisesti suurempi auditointi.